Oferty nowe

Działka na sprzedaż

Numer oferty:8216

Powiat:wołomiński

Gmina:Kobyłka

Miasto:Kobyłka

Cena:2 312 000 PLN

Cena za m²: 390 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia: 5 927m²

Typ:budowlana

Gaz:miejski

Forma własności:własność

Woda:miejska

Droga dojazdowa:szutrowa

Przeznaczenie:mieszkaniowo-usługowe

Szarokość działki:31 m

Opis oferty

KOBYŁKA ....BUDOWLANA.....MEDIA MIEJSKIE....
OKOLICA BIEDRONKI PRZY ULICY NADARZYŃSKIEJ.
Działka  budowlana 5927 m 2 w Kobyłce.
Działka o szerokości 31 m 2.
Wjazd  na działkę 2 stronny- od boku 31 m i z drugiej strony wjazd o szerokości ok.50 m. 
Przez całą długość  wjazdu z drugiej strony - 50 m - działka osiąga szerokość 42 m.
Media miejskie przy działce .
Teren objęty planem zagospodarowania przestrzennego.
Wytyczne z planu:
. Przeznaczenie terenu p od zabudowę jednorodzinną oznacza się symbolem MN.
2. Dopuszcza się zabudowę szeregową, bliźniaczą i wolnostojącą.
3. Warunkiem realizacji zabudowy jednorodzinnej szeregowej jest wyposażenie terenu w zbiorcze urządzenia zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków.
4. Dopuszcza się lokalizację funkcji usługowych w formie obiektów wydzielonych lub wbudowanych w parterach budynków, których oddziaływanie na środowisko nie wykracza poza teren, do którego prowadzący przedsięwzięcie ma tytuł prawny.
5.6. Ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej:1) dla zabudowy szeregowej: 300m2,2) dla zabudowy bliźniaczej: 400m2 na jeden segment,3) dla zabudowy wolnostojącej: 500m2.7. Ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 3 kondygnacje, w tym poddasze użytkowe.8. Zakazuje się realizacji garaży na samochody ciężarowe o dopuszczalnej ładowności do 3,5 tony, autobusy, ciągniki i samochody specjalne.9. Nakazuje się zachowanie powierzchni biologicznie czynnej pokrytej roślinnością o wielkości co najmniej1) 30% powierzchni działki budowlanej w zabudowie szeregowej i bliźniaczej,2) 40% powierzchni działki budowlanej w zabudowie wolnostojącej.10. Nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych dla pojazdów w granicach działki budowlanej, w ilości 2 miejsc na mieszkanie.11. W stosunku do działek posiadających leśną klasyfikację gruntu obowiązują ograniczenia wynikające z uzyskanych zgód na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na tych działkach.Usługi różne 8. 1. Przeznaczenie terenu pod funkcje usługowe i handlowe oznacza się symbolem U.2. Na w/w terenach dopuszcza się lokalizację obiektów o wskazanych funkcjach pod następującymi warunkami:1) eksploatacja instalacji lub urządzeń o funkcji usługowej nie powinna powodować pogorszenia jakości środowiska poza obszarem, do którego prowadzący instalacje ma tytuł prawny,2) w projekcie zagospodarowania działki zostanie wykazane, że działka budowlana jest odpowiednia dla lokalizacji wybranej funkcji pod względem położenia, wielkości, dojazdu i uzbrojenia technicznego.3. Dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych dla właścicieli obiektów usługowych i produkcyjnych.4. Ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 3 kondygnacje.5. Nakazuje się zachowanie co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej jako powierzchni biologicznie czynnej pokrytej roślinnością.

OKOLICA BIEDRONKI PRZY ULICY NADARZYŃSKIEJ.

ZNAJDŹ NAS WPISUJĄC W PRZEGLĄDARKĘ GOOGLE - ATODOM STRONA GŁÓWNA
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Kontakt

Dane kontaktowe agenta - Ikona sylwetki człowieka

Beata Bielawska

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.:793-773-711

E-mail: b.bielawska@atodom.nieruchomosci.pl

Designed by Possible
Powered by Strony www i program dla biur i agencji nieruchomości oraz deweloperów